flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік питань для перевірки знань Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» та для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень суду

05 червня 2015, 10:13

ПЕРЕЛІК

 

питань для перевірки знань Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» та

для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень суду

 

 

I. Питання для перевірки знань Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

 

 

 

II. Питання для перевірки знань Закону України «Про державну службу»

  

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

 

 

III. Питання для перевірки знань Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції       (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

 

         IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

1. Судова влада. Завдання суду. Судова система України (статті 1-3).

2. Здійснення правосуддя (стаття 5).

4. Право на справедливий суд (стаття 7).

5. Право на повноважний суд (стаття 8).

6. Рівність перед законом і судом (стаття 9).

7. Мова судочинства і діловодства в судах (стаття 12).

8. Обов’язковість судових рішень (стаття 13).

9. Право на оскарження судового рішення (стаття 14).

10Склад суду та його визначення (стаття 15).

11. Символи судової влади (стаття 16).

12. Система судів загальної юрисдикції (стаття 17).

13. Спеціалізація судів загальної юрисдикції (стаття 18).

14. Місцеві суди. Види і склад місцевих судів. Повноваження місцевого суду. (статті 21-22).

15Голова місцевого суду (статті 24).

16.  Апарат суду (стаття 152).

17.  Помічники суддів судів загальної юрисдикції (стаття 154).

18. Служба судових розпорядників (стаття 156).

 

 

V. Загальні питання щодо роботи суду

1. Порядок видачі справ для ознайомлення та копій судових документів.

2.Фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

3.Підготовка до проведення фіксації ходу і результатів процесуальних дій у режимі відеоконференції.

4.Порядок фіксації ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції.

5.Порядок передачі процесуальних документів і судових справ для розгляду.

6.Приймання та облік апеляційних скарг на судові рішення.

7.Формування і оформлення матеріалів цивільної чи адміністративної справи.

8. Негайне виконання судових рішень.

9. Звернення судових рішень до виконання.

10. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд. Порядок вручення судових повісток.

11. Таємниця нарадчої кімнати.

12.Набрання рішення суду та заочного рішення суду законної сили.

13. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу.

14. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд. Порядок вручення судових повісток.

15. Автоматизована система документообігу суду.

16. Внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили.