flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Зразок №1 

Заява на видачу судового рішення

 

 

До Святошинського районного

суду міста Києва

 

________________________________

(процесуальний статус (позивач, відповідач тощо)

________________________________

(ПІБ заявника)

                                                        ________________________________

                                                                           (адреса, телефон)

 

                                                                                        

З А Я В А

 

Прошу видати на руки рішення  (ухвалу, постанову) Святошинського районного суду міста Києва від «___» _______ ____ р. по справі №______________________________провадження №___________________________

 

за позовом ______________________________________________________

                                                         (ПІБ позивача) 

до               ______________________________________________________ 

(ПІБ відповідача)

про             ______________________________________________________.

(суть позовної вимоги)

 

 

 

 «___»___________20___р.

Дата                                                                                                  Підпис

 

 

 


 

 

Зразок №2

 Заява на ознайомлення з матеріалами справи

 

До Святошинського районного

суду міста Києва

 

________________________________

(процесуальний статус (позивач, відповідач тощо)

________________________________

(ПІБ заявника)

                                                        ________________________________

                                                                           (адреса, телефон)

 

 

З А Я В А

 

Прошу надати  для ознайомлення матеріали справи №___________________________ провадження №______________________________

за позовом ______________________________________________________

                                                         (ПІБ позивача) 

до               ______________________________________________________ 

(ПІБ відповідача)

про             ______________________________________________________.

 

Суддя        ___________________

 

Справа призначена на «__»_____20___р.         Справа розглянута«__»______20___р.

 

При ознайомленні зі справою ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

1.    Виносити справу за межі приміщення суду.

2.    Вносити будь які зміни в матеріали справи.

3.    Робити власні помітки на аркушах справи.

4.    Самостійно вилучати та залучати матеріали справи.

У разі порушення встановленого порядку винна особа підлягає відповідальності відповідно до ст. 185 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Про відповідальність попереджений(на)          ______________________

                                                                       (підпис)

 

 «___»___________20___р. _____________           

     (Дата отримання справи)                    (підпис)

                                                                                 

 

Зі справою ознайомлений (-на)   

 «___»___________20___р.          _____________           

                          (Дата)                                              (підпис)

 

 

 


 

 

 Зразок №3

 Заява про видачу виконавчого листа

 

 

До Святошинського районного

суду міста Києва

 

________________________________

(процесуальний статус (позивач, відповідач тощо)

________________________________

(ПІБ заявника)

                                                        ________________________________

                                                                           (адреса, телефон)

 

 

 

З А Я В А

Прошу видати виконавчий лист на підставі рішення Святошинського районного суду міста Києва від «____»__________201___року по справі  №____________________________ провадження  №____________________________

 

за позовом ______________________________________________________

                                                         (ПІБ позивача) 

до               ______________________________________________________ 

(ПІБ відповідача)

про             ______________________________________________________.

 

 

 «___»___________20___р.

Дата                                                                                                  Підпис

 

 

 


 

 

Зразок №4

Заява про видачу копії постанови

про притягнення до адміністративної відповідальності

за вчинення адміністративного правопорушення

 

До Святошинського районного

суду міста Києва

 

________________________________

(процесуальний статус (позивач, відповідач тощо)

________________________________

(ПІБ заявника)

                                                        ________________________________

                                                                           (адреса, телефон)

 

                                                                                        

З А Я В А

 

 

       Прошу видати на руки (або надіслати поштою) постанову Святошинського районного суду міста Києва  від «___» __________ 20__ р. по справі №____________________________ провадження №__________________________про притягнення до адміністративної відповідальності_______________________________________________

                                                             (ПІБ правопорушника)

 

за вчинення правопорушення, передбаченого ст. _______ Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

 

 

 «___»___________20___р.

Дата                                                                                                  Підпис

 

 

 


 

Зразок №5

 Заява про надання дозволу на побачення з обвинуваченим (підозрюваним, засудженим) у кримінальних справах/провадженнях

 

 

                                                                       Судді Святошинського

                                                        районного суду міста Києва

 

                                                        ____________________________________

                                                                           (ПІБ судді)

 

____________________________________

             (процесуальний статус заявника)

____________________________________

(ПІБ заявника)

                                                        ____________________________________

                                                                           (адреса, телефон)

 

 

ЗАЯВА

 

 

    Прошу надати мені _______________________________________________

(ПІБ, процесуальний статус заявника)

 

 

дозвіл на побачення із обвинуваченим (підозрюваним, засудженим)

 

_________________________________________________________________

(ПІБ, дата народження)

_________________________________________________________________

 

 

 

 «___»___________20___р.                                                _______________

Дата                                                                                                  Підпис